Author Archives: sofia@loggarin

Normeringspoäng på högskoleprovet

För de som vill genomföra Högskoleprovet 2016 finns det två datum att välja mellan. Antingen 9:e april eller 29:e oktober. Det är för många en extremt viktigt dag då provresultatet kan avgöra om man kommer in på den utbildning som önskas. De rätta svaren går tidigt att se på internet och på SVT Text men även om man rättar själv så betyder det inte att man kan räkna ut hur många poäng som fås. Mycket handlar om normeringstabellen som räknas ut år från år.

Så fungerar normeringen

Det genomförs en normering på verbala delen och en på den kvantitativa biten. Denna tabell är från den kvantitativa våren 2015. Det som sker sedan är att poängen läggs ihop från de bägge bitarna och ger ett medelvärde. Medelvärdet är sedan personen slutpoäng. Detta mellan 0,00 upp till 2,00.

provpoang-hogskoleprovet