Category Archives: Befolkningsstatistik

Statistik över hushållens skulder

hushallens_skulder

Hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst

Sveriges befolkning har de senaste åren, trots statliga försök till minskning, ökat sina skulder. Det är framförallt skuldkvoten i jämförelse med hushällens disponibla belopp som har skjutit i höjden. Många förklarar detta genom att räntan, sedan 1990 – talet i Sverige, har minskat och därmed möjliggjort mer och större lån för privatpersoner.

En faktor som också kan påverka detta är att möjligheten att ta lån (bolån, privatlån, billån, blancolån) har blivit allt enklare då det för många företag är en bra affär att just låna ut pengar enkelt men till en högre ränta.

Hushållens skuldsättning i förhållande till tillgångar

Vad det gäller förhållandet mellan skulder och och tillgångar, framförallt finansiella tillgångar, så har denna inte haft riktigt samma utveckling. Visserligen sker en minskning från och med 1980 till 1990 men sedan dess (20 år) så har detta förhållande legat relativt stilla.

Viktigt att nämna kring detta förhållande är att eftersom skulderna för hushållen ökar så måste de finansiella tillgångarna öka i samma takt som dessa skulder.

Läs mer om relaterade ämnen:

 

Intressant om antalet bilar per tusen invånare

Man har ju hört informationen innan om att antalet bilar per tusen invånare skall vara störst i USA med omnejd där biltraditionen sitter extra starkt inrotat. Det var därför kul att surfa in på wikipedia och hitta den här intressanta grafiken som beskriver hur biltätheten ser ut.

Det är alltså i länder som ovan nämnda USA samt Tyskland, Italien, Australien och Japan som når uppemot 500 bilar på tusen invånare. Men högst är det i USA där biltätheten per antal tusen invånare är över 600.

Sverige, bilar och bilförsäkringar

Det kommer väl antagligen inte som någon särskilt stor överraskning att det i Sverige är fler bilar per invånare än vad det är i centralafrika. Levnadsstandarderna skiljer ju sig markant mellan de geografiska områdena.

Ändå kan man ifrågasätta varför svenskar använder sig av bil så pass mycket som vi gör. Vår kollektivtrafik är i jämförelse ganska väl utbyggd samt att kostnaderna för att ha bil i Sverige med bilförsäkring, reparation, skatt, bensin osv är ganska höga.

I vilket fall som helst så skall det bli mycket intressant att följa utvecklingen av antalet bilar som finns över världen de närmsta åren då det av miljömässiga skäl förstås måste ske en förändring.

Vad lägger hushållen på kläder och skor?

Vi letade lite information hos scb om vad svenskarna egentligen lägger på kläder och skor per år i kronor. Efter lite letande i deras databas hittade vi följande information:

Det är intressant att notera att kostnaderna under 2000-talet inte direkt har ökat särskilt mycket. Det är ungefär samma totalkostnader 2003 och 2009. Möjligtvis skulle man se en mer markant ökning av klädutgifter om man tog ett längre tidsspann än dessa år. Värt att notera är även att det under år 2008 var ganska höga klädutgifter, trots pågående finanskris.

Sänka dina klädutgifter?

Ett bra sätt att sänka sina klädutgifter när du köper kläder på nätet är via en rabattkod. Därför vill vi tipsa om den här sajten där du hittar rabbatkoder. Klicka här för att komma till sajten rabattjakt.nu

Antalet skilsmässor per år i Sverige

SCB är en källa till intressant statistik. Dom har förstås mängder med befolkningsstatistik. Vi kollade upp statistik kring skilsmässor och giftermål häromdagen och gjorde två diagram.

Antalet skilsmässor per år från 1831 – 2011

Antalet Giftermål per år från 1831 – 2011

Nu kanske du undrar varför antalet giftermål ökade så markant just på 80 talet och lite mer precist 1989? Jo det var för att man då införde det som kallas för änkepension om Make/Hustru skulle gå bort.