Category Archives: Finansiell statistik

Hur stort utländskt ägande är det i svenska aktiebolag

I den här statistiken sammanställer vi utländskt aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats. Dvs i börsnoterade bolag på den svenska aktiebörsen.

Tabell över utländskt ägande

utländskt-aktieägande

I tabellen så är siffrorna i miljoner kronor (mnkr), dvs om det står 588 787 så innebär det

588 787 mnkr = 588 787 000 000.

Här ser av att de största länderna som äger aktier i Sverige är i fallande ordning

  1. USA
  2. Storbritannien
  3. Luxemburg
  4. Finland

Mest förvånande kanske det är att Luxemburgska bolag är sådana stora ägare på den svenska börsen då det är ett av Europas minsta länder. Men det beror förstås på att svenskar och andra utländska aktörer startar upp bolag i Luxemburg och köper andelar av svenska bolag för att förbättra sina skattesatser.

Läs mer om Aktier

Börsutveckling från 1990 till 2013

Det finansiella läget på den svenska och amerikanska börsen har det senaste året sett allt stabilare ut. Det är förstås positivt för alla privatpersoner (och företag) som har sina tillgångar satta i värdepapper som fonder, aktier och valutor.

Det är rätt vanligt att de flesta privatpersoner kommer in ganska sent på börsen när konjunkturcykeln börjar närma sig den punkten då den dalar sakta men säkert neråt igen. Konjunkturcykler kallas ju just cykliska för att börsen och ekonomin i sin helhet rör sig i vågrörelser från lågkonjunktur till högkonjunktur och så tillbaka igen. Därför tänkte vi att det kunde vara kul med en liten historisk tillbakablick över hur börsen har rört sig i både Sverige och Usa de senaste årtiondena.

Börsutveckling historiskt

borsutveckling-sverige-usaHär är alltså den blåa linjen den svenska börsens utveckling och den röda linjen är Usas utveckling. Dessa följer varandra ganska nära inpå och det beror framförallt på att den svenska utvecklingen följer usas.

Några viktiga händelser som har orsakat så kallade börskrascher eller att bubblor har spruckit är:

  • Runt år 2000 sprack den s.k. it bubblan.
  • Runt 2007/2008 började finanskrisen när några amerikanska banker fick problem med sin likviditet (att de har pengar). Exempel på detta var banken Lehmann brothers.

Intressant att notera kan också vara att börsen historiskt har haft en ökning på 11 % i snitt vilket gör att den långsiktige investeraren har haft en god utveckling på börsen som slår inflation och investering i sparräntor.