Category Archives: Hushållens ekonomi

Statistik över hushållens skulder

hushallens_skulder

Hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst

Sveriges befolkning har de senaste åren, trots statliga försök till minskning, ökat sina skulder. Det är framförallt skuldkvoten i jämförelse med hushällens disponibla belopp som har skjutit i höjden. Många förklarar detta genom att räntan, sedan 1990 – talet i Sverige, har minskat och därmed möjliggjort mer och större lån för privatpersoner.

En faktor som också kan påverka detta är att möjligheten att ta lån (bolån, privatlån, billån, blancolån) har blivit allt enklare då det för många företag är en bra affär att just låna ut pengar enkelt men till en högre ränta.

Hushållens skuldsättning i förhållande till tillgångar

Vad det gäller förhållandet mellan skulder och och tillgångar, framförallt finansiella tillgångar, så har denna inte haft riktigt samma utveckling. Visserligen sker en minskning från och med 1980 till 1990 men sedan dess (20 år) så har detta förhållande legat relativt stilla.

Viktigt att nämna kring detta förhållande är att eftersom skulderna för hushållen ökar så måste de finansiella tillgångarna öka i samma takt som dessa skulder.

Läs mer om relaterade ämnen:

 

Hushållens låneskulder från 1993 till 2011

Att svenskar lånar för mer pengar är det nog ingen som blir förvånad över. Utvecklingen de senaste åren har spolats fram och tillbaka i nyhetsflödet och man konstaterar om och om igen att sparandet är för litet och lånandet är för stort. Men hur ser egentligen utvecklingen ut? Här har vi återigen hämtat lite statistik till veckansgraf och sammanställt:

Hushållens låneskulder 1993 – 2011

Utvecklingen går alltså åt att vi lånar mer och mer och trenden uppåt har varit starkas under 2000 talet där var och varannan svensk har velat köpa en egen bostad eller låna till inköp av teknik eller varor.

Sparandet under samma tid

Nu tänker man förstås att sparandet under samma period har haft samma utveckling. Nej så är det förstås inte riktigt utan svenskars/hushållens sparande inklusive pension har en lite krokigare utveckling:

Visserligen ser sparandet ut att öka under 2007 – 2008 antagligen beroende på den bistra ekonomiska utvecklingen som har skett från 2007/2008 över världen och folk vill väl antagligen trygga sina pengar och skapa en buffert inför framtiden.