Category Archives: Skola och Utbildning

Normeringspoäng på högskoleprovet

För de som vill genomföra Högskoleprovet 2016 finns det två datum att välja mellan. Antingen 9:e april eller 29:e oktober. Det är för många en extremt viktigt dag då provresultatet kan avgöra om man kommer in på den utbildning som önskas. De rätta svaren går tidigt att se på internet och på SVT Text men även om man rättar själv så betyder det inte att man kan räkna ut hur många poäng som fås. Mycket handlar om normeringstabellen som räknas ut år från år.

Så fungerar normeringen

Det genomförs en normering på verbala delen och en på den kvantitativa biten. Denna tabell är från den kvantitativa våren 2015. Det som sker sedan är att poängen läggs ihop från de bägge bitarna och ger ett medelvärde. Medelvärdet är sedan personen slutpoäng. Detta mellan 0,00 upp till 2,00.

provpoang-hogskoleprovet

Högskoleprovet – statistik och annat

Sedan tidigare har vi publicerat mycket statistik kring skola och utbildning då detta är intressant och ständigt aktuellt i den svenska politiken.

Idag tänkte vi gräva oss ner i statistiken kring högskoleprovet (länk till studera.nu).

Hur många skriver högskoleprovet?

Högskoleprovet går av stapeln två gånger per år, en gång under hösten och en gång under våren. Till det senaste provet (hösten 2014) anmälde sig 69 713 personer. Så hur har antalet personer som skriver provet sett ut över tid? Nedan hittar du statistik hur många som varit skrivet det nya högskoleprovet som infördes hösten 2011.

statistik-nya-hogskoleprovet

Tabell

Antal provdeltagare
Hösten 2011 40970
Våren 2012 57304
Hösten 2012 44175
Våren 2013 60532
Hösten 2013 54350
Våren 2014 76483
Hösten 2014 59224

Vilka delar ingår i provet?

Högskoleprovet har sett olika ut under åren och idag består det av 8 stycken olika delar. De delar som ingår är följande:

Kvantitativa delar

 • XYZ – Prövar förmågan att lösa matematiska problem.
 • KVA – Prövar förmågan att göra kvantitativa jämförelser inom matematik och logik.
 • NOG – Prövar förmågan för logiska resonemang kopplat till matematik och logik.
 • DTK – Prövar förmågan att tolka diagram och tabeller.

Verbala delar

 • ELF – Engelsk läsförståelse.
 • LÄS – Svensk läsförståelse
 • ORD – Prövar ordkunskap.
 • MEK – Prövar förmågan att sätta in ord och uttryck i ett sammanhang.

Vilken är medelpoängen på provet?

Nedan hittar du tabeller på vilken som är medelpoängen på högskoleprovet från hösten 2011 till hösten 2014. Medelpoängen delas upp kvantitativ del och verbal del.

Medelpoäng kvantitativ del

Medelpoäng kvantitav del
Hösten 2011 0,92
Våren 2012 0,91
Hösten 2012 0,91
Våren 2013 0,91
Hösten 2013 0,91
Våren 2014 0,89
Hösten 2014 0,89

Medelpoäng läsförståelse

Medelpoäng läsförståelse
Hösten 2011 0,92
Våren 2012 0,92
Hösten 2012 0,91
Våren 2013 0,89
Hösten 2013 0,91
Våren 2014 0,9
Hösten 2014 0,9

Tips och resurser

 • Du som vill träna på gamla högskoleprov hittar sådana hos Studera.nu
 • Hos Matematikvideo.se hittar du genomgångar för att träna de kvantitativa delarna XYZ, KVA, NOG och DTK. Se deras högskoleprovskurs här.

Statistik över hur barn upplever hjälpen med läxor

I politiken i Sverige så är det en ständig debatt kring hur det gör för våra elever i skolan. Här på veckansgraf funderar vi idag kring hur barnen själva upplever sin situation kring läxor och hur de känner att de får hjälp eller inte med dessa.

Läxhjälp – Åldern 13 – 15 år

stastistik-hjalp-med-laxor-13-15Här är statistik för åldrarna 13 – 15 över hur de upplever att de för stöd och hjälp. Intressant att notera är att de senaste åren har den upplevda hjälpen från lärare minskat markant.

Läxhjälp – Åldern 16 – 18 år

stastistik-hjalp-med-laxor
Här ovan är statistik för hur elever 16-18 upplever sin hjälp. Intressant att är att eleverna i denna ålder har större upplevd hjälp av lärare en i övriga delar.

Här har inte hur den upplevda hjälpen från lärare minskat lika markant som hos elever i högstadieåldern.

Intressant att diskutera är även hur snabbt marknaden för läxhjälp har ökat de senaste åren med företag som smartstudies och hur detta till viss del kanske kan ha påverkats av hur elever och inte minst föräldrar upplever att barnen får läxhjälp. Vi hittade ingen statistik kring just detta och hur möjligheten att göra rutavdrag för läxhjälp har påverkat marknaden.

Läs mer om statistik och skola

Genomsnittligt betyg på Gymnasieskolan

Har du funderat på hur många som får ett visst betyg efter att de har gått ut gymnasiet? Var ligger du med ditt betyg placerad bland alla andra?

Här har vi samlat information om det genomsnittliga betyget från gymnasieskolan (källa scb) år 2006/2007.

Värt att känna till om betygen och deras olika siffervärde är:

 • IG  ger 0 poäng
 • G ger 10 poäng
 • VG ger 15 poäng
 • MVG ger 20 poäng

 

Slutbetyg per program – Gymnasieskolan 2011

År 2011 var det enligt skolverket 98 886 stycken elever som gick ut med slutbetyg. Bland dessa så gick man 17 stycken olika program inklusive specialutformningar av dessa program. I grafen/diagrammet nedan har vi sammanställt hur medelbetyget ser ut per program.

Slutbetyg per program – Gymnasieskolan 2011

källa: skolverket.se