En bild av funktioner

Det är många som i skolans matematikundervisning funderar på vad funktioner egentligen är för något. Själva definitionen av funktioner är oftast något i stil med:

A och B är två mängder där ingen av dessa mängder är tom. En funktion är en relation eller ett samband som definierar exakt ett element i B till varje element i A.

När man läser definitionen så kan det vara svårt att hänga med om man är ovan att läsa matematiska definitioner. Därför tänkte vi att man kan producera en bild på vad denna definition egentligen säger.

Det som bilden här ovan vill beskriva är att vi har en mängd tal i mängden A som hänger ihop med talen i mängden B. Kopplingen eller relationen dem emellan beskriva av funktionen f (pilen).

Om vi tex har funktionen f(x) = 2x + 2 och mängden A: {0,1,2} så kommer vi ju att få följande värden i mängden B: f(0) = 2, f(1) = 4, f(2) = 6, dvs b:{2,4,6}.

Så funktionen beskriver alltså själva sambandet mellan definitionsmängden och värdemängden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *